ข้อมูลเกี่ยวกับรอยแตกลาย

คำจำกัดความ
ในทางโรคผิวหนังเรียกว่า Striae

คำอื่นๆรวมถึง
STRIAE ATROPHICAE

 • Vergetures
 • Striae distensae
 • Striae cutis distensae

สภาวะที่สังเกตเห็นได้:

 • เป็นสภาวะที่พบได้ทั่วไปมาก
 • มักพัฒนาขึ้นในอายุระหว่าง 5 ถึง 50 ปี
 • พบมากในชาวผิวขาว
 • พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสองเท่า

รอยแตกลายที่ก่อตัวขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก:

 • การตั้งครรภ์
 • วัยแรกรุ่น
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น / โครงสร้างร่างกาย
 • โรคคุชชิง (ร่างกายผลิตคอร์ติซอลมากเกินไป)
 • กลุ่มอาการมาร์แฟน (ยีนผิดพลาดที่มีผลต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมถึงผิวทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายอ่อนตัวและส่งผลต่อความสามารถในการยืดหยุ่นของผิว)
 • การใช้ครีมบำรุงผิวคอร์ติโซนมากเกินไป
ลักษณะทางคลินิก
การเกิดโรค