ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Gly Derm® Stretch Mark Cream
ครีมสมานผิวแตกลายไกลเดอร์มเป็นครีมสูตรพิเศษที่มีการทำงานสองระดับเพื่อช่วยสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่และคืนความยืดหยุ่นให้ผิว การทำงานเหล่านี้จะช่วยปรับสีและลดขนาดของรอยแตกลายลงได้

GLY DERM® ไกลเดอร์มผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยปรับสีและลดขนาดของรอยแตกลายได้

  • ปรับความตึงกระชับและความเรียบเนียนของผิว*
  • เพิ่มส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นของผิว*
  • ลดรอยแตกลายอย่างเห็นผล* (ผ่านการประเมินทางคลินิก)

*แหล่งอ้างอิง:
Cestone, E. “Clinical and Instrumental Evaluation of a Cosmetic Product for the Treatment and Prevention of the Stretch Mark.” Farcoderm Tested Wellness, 2011.


การระบุอาจเปลี่ยนแปลงไปตามองค์การอาหารและยาของแต่ละพื้นที่