THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gly Derm® Stretch Mark Cream
Kem cải thiện rạn da Gly Derm với công thức đặc biệt – phức hợp Tri-derm – giúp tái tạo collagen và gia tăng độ đàn hồi cho da. Từ đó giúp cải thiện màu sắc và làm giảm kích cỡ của vết rạn.

GLY DERM® đã được kiểm nghiệm lâm sàng chứng minh giúp cải thiện màu sắc và làm giảm kích cỡ của vết rạn

  • Cải thiện rõ rệt độ săn chắc của da*
  • Gia tăng rõ rệt độ đàn hồi cho da*
  • Giảm rõ rệt các vết rạn da* (kết quả kiểm nghiệm lâm sàng)

*Tham khảo:
Cestone, E. “Clinical and Instrumental Evaluation of a Cosmetic Product for the Treatment and Prevention of the Stretch Mark.” Farcoderm Tested Wellness, 2011.


Chỉ dẫn có thể thay đổi dựa theo qui định của FDA địa phương